Vítejte na stránkách obce Obec Libníkovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úřední deska

datum vyvěšení:15. 4. 2024 - datum svěšení:9. 6. 2024

Oznámení o počtu a sídle VO

značka: 5/10/2024, původce: Obecní úřad Libníkovice, Typ: Oznámení

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Příloha č. 5 ZÚ - Závěrečná inventarizační zpráva 2023

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Příloha č. 4 ZÚ - Příloha účetní závěrky k 31.12.2023

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Příloha č. 3 ZÚ - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2023

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Příloha č. 2 ZÚ - Rozvaha k 31.12.2023

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Příloha č. 1 ZÚ - Výkaz FIN2-12M k 31.12.2023

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Závěrečný účet mikroregionu Černilovsko za rok 2023 - návrh

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:11. 4. 2024

Příloha č. 6 ZÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

značka: , původce: , Typ:

datum vyvěšení:21. 3. 2024

Opatření obecné povahy - vlk

značka: 5/8/2024, původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

publikováno: 1. 9. 2020 18:58,

Novinky z