Vítejte na stránkách obce Obec Libníkovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úřad

Z činnosti obecního úřadu:

Prioritou obce bylo zavedení základních infrastruktur do obce. V roce 1995 byl do obce zaveden vodovodní řád, v roce 2000 byla dokončena plynofikace obce. Díky těmto velkým investičním akcím nezbývaly v rozpočtu obce již žádné volné finanční prostředky.

Obec má zpracovaný územní plán. Máme podanou žádost o zahájení komlexních pozemových úprav. Jsme členem svazku obcí Mikroregion Černilovsko, v roce 2005 došlo v rámci Mikroregionu k vyznačení cyklotras. Součástí cyklotrasy je i rozhledna, která prošla v roce 2004 celkovou opravou, byly provedeny nové nátěry.

Okolí rozhledny bylo částečně vykáceno z důvodu lepší viditelnosti z rozhledny a zároveň byla provedena nová výsadba. Obec je vybavena bezdrátovým rozhlasem, každá domácnost má svůj bytový přijímač.

V obci je možnost bezdrátového připojení na internet. V současné době provádíme rekonstrukce místních komunikací, dále rekonstrukce chodníků, upravujeme prostranství u budovy obecního úřadu, který prošel rekonstrukcí v roce 2005. Připravujeme realizaci interakčního prvku Libníkovice – Rákosný, jedná se o plánovanou výstavbu biocentra s vodní nádrží o rozloze 1,50 ha. 25.4.2007

Úřední deska

datum vyvěšení:14.11.2022 - datum svěšení:30.01.2023

Stanovení min.počtu členů OVK

datum vyvěšení:12.11.2022 - datum svěšení:31.12.2023

Vyhláška Min.Zem.

datum vyvěšení:10.11.2022 - datum svěšení:

Návrh rozpočtu Mikroregionu Černilovsko na rok 2023

Návrh bude projednáván na VH Mikroregionu dne 28.11.2022

aktualizováno: 4. 3. 2021 23:47,

Novinky z

Historie obce

aktualizace stránky: 3. 3. 2021

První zmínka

Obec Libníkovice leží 270 m. nad mořem. Jak lze všeobecně soudit, byla naše obec tak jako jiných obcí založena ve třináctém století. Není přesných zpráv o tom, kdy byly Libníkovice založeny, kdo byli první páni Libníkovic.

Poskytování informací

aktualizace stránky: 3. 2. 2021

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE