Hlavní strana Všechny články

Články

Svozový kalendář 2022

Svozový kalendář pro Libníkovice na rok 2022 (kliknutím zobrazíte ve větším okně):

svozovy kalendar 2022

 

Soubor také si můžete stáhnout zde.

Informace k platbám za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů v roce 2022

V roce 2022 pro občany zůstává stejné - že si mohou vybrat svoz, který jim vyhovuje.
Ale velkou změnou je to, že se nesmí platit za odpad zálohově na začátku roku, jako tomu bylo doposud, ale platby za odpad vyvezený v letošním roce budou občané platit až po ukončení roku 2022.
 
To znamená, že platba za odpady proběhne v termínu od 1.1.2023 - 31.1.2023.
 
Při vyplňování tabulky věnujte pozornost tomu, zda máte popelnici plechovou 110 l, nebo plastovou 120 l, a frekvenci svozu v příslušném okénku Objednávám označte křížkem.
 

Dokumenty ke stažení:

Tiskopis Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad

Vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2022


Vyplněný tiskopis prosím doručit emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo do schránky na OÚ.
 

 

 

Poplatky ze psů se nemění, jeden pes 100,- Kč, každý další pes 150,- Kč (dle Vyhlášky o místních poplatcích 2/2007).

Poplatky je možné platit ihned, nejpozději však do 28.2.2022.

- platby lze hradit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu (pondělí 18 – 19 hod.), nebo bankovním převodem na číslo účtu 108 084 4389 / 0800.

Jak správně třídit

jak spravne tridit

Významné životní jubileum v Libníkovicích

Dne 6.11.2013 se dožil významého životního jubilea krásných 100 let pan Josef Tošovský z Horního
Černilova č.p.6. Narozeniny oslavil ve Výravě v hospodě u Hrubých v kruhu rodinném. Zástupci obce
společně s obyvateli Horního Černilova popřáli jubilantovi hlavně hodně zdraví do dalších let. Pan
Tošovský prožil celý svůj život na Horním Černilově. Vychoval 2 dcery, které se do dnešní doby o něho
vzorně starají. Celý život pracoval v zemědělství a je členem včelařského spolku v Třebechovicích pod
Orebem. Ochotně vždy přispěl radou a svými zkušenostmi. I ve svém pokročilém věku je stále vitální
a zajímá se o dění v obci i ve světě. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví.

Milan Vavřinka, starosta

m jubileum-100-01 m jubileum-100-02 m jubileum-100-03

Pozvánka na veřejné setkání "Kudy potečou?"

m MAS druhy-plakatek Trebechovice previewCo chybí v regionu nad Orlicí?

Co chcete v obci změnit?

Co je třeba řešit?

Více informací v přiloženém letáku nebo na www.nadorlici.cz.

Sbírka použitého oblečení pro diakonii Broumov

m_sbirkaObčanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Libníkovice


VYHLAŠUJE

 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 

Podrobné informace získáte kliknutím na obrázek vpravo, případně v tomto dokumentu.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libníkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libníkovice byly v podstatě rozvrženy na dvě etapy. První proběhla v devadesátých letech současně s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Výrava. Jednalo se o plochu cca 80 hektarů. V roce 2010 Pozemkový úřad v Hradci Králové vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav v Libníkovicích. Vybrána byla firma GEOVAP spol. s.r.o. Pardubice s tím, že pozemkové úpravy budou dokončeny do 31.12.2012. Zahájení projektových prací na zbytku katastru obce o výměře 200 hektarů bylo vytyčení obvodu pozemkových úprav, ze kterých byla vyloučena plocha intravilánu obce včetně pozemků, které řeší územní plán obce a lesní pozemky ležící v katastru obce.

Celý článek...

Realizace biocentra „Na Bělkách“

m_belka-11-11-2012-03Dne 25.9.2012 proběhlo na rozhraní katastrálního území obce Libníkovice a Výrava na Libníkovickém potoce pod Panenkovým kopcem k předání staveniště biocentra „Na Bělkách". Staveniště bylo předáváno zástupci Pozemkového úřadu v Hradci Králové, který je investorem firmě AQUASYS s.r.o. Žďár nad Sázavou jako zhotoviteli díla. Tato firma vysoutěžila zhotovení tohoto díla z osmi uchazečů. Rozhodujícím kriteriem výběrového řízení byla realizační cena díla. Stavba biocentra je financována z dotací, které spravuje SZIF ČR. Záměr, vybudovat toto biocentrum vychází z „Plánu společných zařízení" komplexních pozemkových úprav v obci Výrava, realizovaných v devadesátých letech minulého století.

Celý článek...

Fotky z pálení čarodejnic

Ve fotogalerii přibyly fotografie z letošního pálení čarodějnic. Za jejich zaslání děkujeme paní Remsové.

Zde si můžete prohlédnout všechny fotky z pálení čarodejnic.

Nové historické fotografie

Ve fotogalerii přibyly nové historické fotografie Libníkovic. Za jejich zaslání děkujeme paní Bílkové.

Náves u rybníka
Divadelní spole...
Pan Fousek (1. ...
Záplavy v dnešn...

Více článků...