Hlavní strana Všechny články

Články

Informace k platbám za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů v roce 2018

V roce 2018 dochází k výměně svozových známek na popelnice.

 • svozová firma Marius Pedersen a.s. bude popelnice se starou známkou svážet pouze do konce měsíce února
 • nejpozději do konce měsíce února je tudíž nutné mít uhrazenou platbu za svoz popelnice na letošní rok, ceny pro rok 2018 naleznete v následující tabulce
 • svozovým dnem zůstává úterý
 • po provedené platbě dostane každý plátce novou svozovou známku pro rok 2018
 • s každým plátcem bude uzavřena jednoduchá Dohoda o úhradě za sběr, přepravu a odstranění komunálního odpadu na kalendářní rok
 

Celý článek...

Svozový kalendář 2018

Svozový kalendář pro Libníkovice na rok 2018 (kliknutím zobrazíte ve větším okně):

svoz odpadu

 

Soubor také si můžete stáhnout zde.

Informace k platbm za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů v roce 2014

V roce 2014 dochází k výměně svozových známek na popelnice.

 • svozová firma Marius Pedersen a.s. bude popelnice se starou známkou svážet pouze do konce měsíce února
 • nejpozději do konce měsíce února je tudíž nutné mít uhrazenou platbu za svoz popelnice na letošní rok, ceny pro rok 2014 naleznete v následující tabulce
 • svozovým dnem zůstává úterý
 • po provedené platbě dostane každý plátce novou svozovou známku pro rok 2014
 • s každým plátcem bude uzavřena jednoduchá Dohoda o úhradě za sběr, přepravu a odstranění komunálního odpadu na kalendářní rok
 

Celý článek...

Svozový kalendář 2014

Svozový kalendář pro Libníkovice na rok 2014 (kliknutím zobrazíte ve větším okně):

svoz-kalendar-2014

 

Soubor také si můžete stáhnout zde.

Významné životní jubileum v Libníkovicích

Dne 6.11.2013 se dožil významého životního jubilea krásných 100 let pan Josef Tošovský z Horního
Černilova č.p.6. Narozeniny oslavil ve Výravě v hospodě u Hrubých v kruhu rodinném. Zástupci obce
společně s obyvateli Horního Černilova popřáli jubilantovi hlavně hodně zdraví do dalších let. Pan
Tošovský prožil celý svůj život na Horním Černilově. Vychoval 2 dcery, které se do dnešní doby o něho
vzorně starají. Celý život pracoval v zemědělství a je členem včelařského spolku v Třebechovicích pod
Orebem. Ochotně vždy přispěl radou a svými zkušenostmi. I ve svém pokročilém věku je stále vitální
a zajímá se o dění v obci i ve světě. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví.

Milan Vavřinka, starosta

m jubileum-100-01 m jubileum-100-02 m jubileum-100-03

Pozvánka na veřejné setkání "Kudy potečou?"

m MAS druhy-plakatek Trebechovice previewCo chybí v regionu nad Orlicí?

Co chcete v obci změnit?

Co je třeba řešit?

Více informací v přiloženém letáku nebo na www.nadorlici.cz.

Informace k platbám za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů v roce 2013

V roce 2013 dochází k výměně svozových známek na popelnice.

 • svozová firma Marius Pedersen a.s. bude popelnice se starou známkou svážet pouze do konce měsíce února
 • nejpozději do konce měsíce února je tudíž nutné mít uhrazenou platbu za svoz popelnice na letošní rok, ceny pro rok 2013 naleznete v následující tabulce
 • svozovým dnem zůstává úterý
 • po provedené platbě dostane každý plátce novou svozovou známku pro rok 2013
 • s každým plátcem bude uzavřena jednoduchá Dohoda o úhradě za sběr, přepravu a odstranění komunálního odpadu na kalendářní rok
 

Celý článek...

Svozový kalendář 2013

Svozový kalendář pro Libníkovice na rok 2013 (kliknutím zobrazíte ve velkém okně):

m svoz-kalendar-2013

Soubor také si můžete stáhnout zde.

Sbírka použitého oblečení pro diakonii Broumov

m_sbirkaObčanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Libníkovice


VYHLAŠUJE

 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 

Podrobné informace získáte kliknutím na obrázek vpravo, případně v tomto dokumentu.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libníkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libníkovice byly v podstatě rozvrženy na dvě etapy. První proběhla v devadesátých letech současně s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Výrava. Jednalo se o plochu cca 80 hektarů. V roce 2010 Pozemkový úřad v Hradci Králové vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav v Libníkovicích. Vybrána byla firma GEOVAP spol. s.r.o. Pardubice s tím, že pozemkové úpravy budou dokončeny do 31.12.2012. Zahájení projektových prací na zbytku katastru obce o výměře 200 hektarů bylo vytyčení obvodu pozemkových úprav, ze kterých byla vyloučena plocha intravilánu obce včetně pozemků, které řeší územní plán obce a lesní pozemky ležící v katastru obce.

Celý článek...

Více článků...