Hlavní strana Všechny články

Články

Svozový kalendář 2021

Svozový kalendář pro Libníkovice na rok 2020 (kliknutím zobrazíte ve větším okně):

svozovy kalendar 2021

 

Soubor také si můžete stáhnout zde.

Informace k platbám za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů v roce 2021

V roce 2020 dochází k výměně svozových známek na popelnice.

  • svozová firma Marius Pedersen a.s. bude popelnice se starou známkou svážet pouze do konce měsíce února
  • nejpozději do konce měsíce února je tudíž nutné mít uhrazenou platbu za svoz popelnice na letošní rok. Ceny pro rok 2021 se navyšují o 5%, naleznete je v následující tabulce
  • svozovým dnem zůstává úterý
  • po provedené platbě dostane každý plátce novou svozovou známku pro rok 2021
  • s každým plátcem bude uzavřena jednoduchá Dohoda o úhradě za sběr, přepravu a odstranění komunálního odpadu na kalendářní rok
 

Celý článek...

Jak správně třídit

jak spravne tridit

Významné životní jubileum v Libníkovicích

Dne 6.11.2013 se dožil významého životního jubilea krásných 100 let pan Josef Tošovský z Horního
Černilova č.p.6. Narozeniny oslavil ve Výravě v hospodě u Hrubých v kruhu rodinném. Zástupci obce
společně s obyvateli Horního Černilova popřáli jubilantovi hlavně hodně zdraví do dalších let. Pan
Tošovský prožil celý svůj život na Horním Černilově. Vychoval 2 dcery, které se do dnešní doby o něho
vzorně starají. Celý život pracoval v zemědělství a je členem včelařského spolku v Třebechovicích pod
Orebem. Ochotně vždy přispěl radou a svými zkušenostmi. I ve svém pokročilém věku je stále vitální
a zajímá se o dění v obci i ve světě. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví.

Milan Vavřinka, starosta

m jubileum-100-01 m jubileum-100-02 m jubileum-100-03

Pozvánka na veřejné setkání "Kudy potečou?"

m MAS druhy-plakatek Trebechovice previewCo chybí v regionu nad Orlicí?

Co chcete v obci změnit?

Co je třeba řešit?

Více informací v přiloženém letáku nebo na www.nadorlici.cz.

Sbírka použitého oblečení pro diakonii Broumov

m_sbirkaObčanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Libníkovice


VYHLAŠUJE

 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 

Podrobné informace získáte kliknutím na obrázek vpravo, případně v tomto dokumentu.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libníkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libníkovice byly v podstatě rozvrženy na dvě etapy. První proběhla v devadesátých letech současně s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Výrava. Jednalo se o plochu cca 80 hektarů. V roce 2010 Pozemkový úřad v Hradci Králové vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav v Libníkovicích. Vybrána byla firma GEOVAP spol. s.r.o. Pardubice s tím, že pozemkové úpravy budou dokončeny do 31.12.2012. Zahájení projektových prací na zbytku katastru obce o výměře 200 hektarů bylo vytyčení obvodu pozemkových úprav, ze kterých byla vyloučena plocha intravilánu obce včetně pozemků, které řeší územní plán obce a lesní pozemky ležící v katastru obce.

Celý článek...

Realizace biocentra „Na Bělkách“

m_belka-11-11-2012-03Dne 25.9.2012 proběhlo na rozhraní katastrálního území obce Libníkovice a Výrava na Libníkovickém potoce pod Panenkovým kopcem k předání staveniště biocentra „Na Bělkách". Staveniště bylo předáváno zástupci Pozemkového úřadu v Hradci Králové, který je investorem firmě AQUASYS s.r.o. Žďár nad Sázavou jako zhotoviteli díla. Tato firma vysoutěžila zhotovení tohoto díla z osmi uchazečů. Rozhodujícím kriteriem výběrového řízení byla realizační cena díla. Stavba biocentra je financována z dotací, které spravuje SZIF ČR. Záměr, vybudovat toto biocentrum vychází z „Plánu společných zařízení" komplexních pozemkových úprav v obci Výrava, realizovaných v devadesátých letech minulého století.

Celý článek...

Fotky z pálení čarodejnic

Ve fotogalerii přibyly fotografie z letošního pálení čarodějnic. Za jejich zaslání děkujeme paní Remsové.

Zde si můžete prohlédnout všechny fotky z pálení čarodejnic.

Nové historické fotografie

Ve fotogalerii přibyly nové historické fotografie Libníkovic. Za jejich zaslání děkujeme paní Bílkové.

Náves u rybníka
Divadelní spole...
Pan Fousek (1. ...
Záplavy v dnešn...

Více článků...